Duurzame natuursteen leverancier

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn termen die te pas en te onpas worden gebruikt. Aanrechtblad-kopen.nl hecht geen waarde aan mooi praatjes, maar verricht liever daden. Natuursteen is een natuurlijk product dat duizenden tot zelfs miljoenen jaren nodig heeft om gevormd te worden. Verantwoord omgaan met de natuur, onze samenleving en de bedrijfsvoering is voor ons belangrijk. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van het natuurlijk leefklimaat.

Natuur en Duurzaamheid binnen Aanrechtblad-kopen.nl

Bij het leveren van natuursteen houden wij op alle fronten rekening met mens, materiaal en het milieu. Dit begint met voor iedereen toegankelijke maatregelen als de keuze voor een goed geïsoleerd pand, afval scheiden bij de bron, verantwoord omgaan met energie & water en het reduceren van CO2 door een slimme route planning. Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen bij de (nieuw)bouw en inrichting van onze panden. Waar onze bladen voorheen werden verpakt met houten bokken, wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van verstelbare transportbokken die voortdurend kunnen worden gebruikt.

Duurzaamheid – materialen binnen Aanrechtblad-kopen.nl

Aangezien de van oudsher bekende natuursteen soorten als marmer en graniet decennia nodig hebben om te ontstaan zijn wij van Aanrechtblad-kopen opzoek gegaan naar samengestelde materialen die gemaakt zijn van onuitputbare bronnen. Hierbij kan worden gedacht aan Beton, Composiet, Dekton en Terrazzo.

Onze medewerkers zijn daarnaast al lang aan het kijken naar de mogelijkheden omtrent biobased werkbladen. Zodra biobased composieten in een dermate ver stadium zijn dat het optisch, technisch en economisch gezien een interessant product wordt om als werkblad in te zetten wordt ons assortiment hiermee uitgebreid. Benieuwd naar de definitie van Biobased Composieten? Lees het artikel van de WUR. Aanrechtblad-kopen.nl heeft veelvuldig gesprekken met haar leveranciers om de ontwikkelingen op het gebied van Biobased Composieten te bespreken.

De duurzame bedrijfsvoering van Aanrechtblad-kopen.nl

Duurzaamheid zit tot diep in ons bedrijf verweven. Bij natuur en duurzaamheid las u reeds over ons goed geïsoleerde pand en de reductie van energie gebruik. Naast het beperken van Co2 uitstoot met onder meer de slime route planning stimuleren wij onze medewerkers hun Co2 foot print voortdurend te verkleinen. Hier zijn zelfs weleens wedstrijdjes om gehouden.

Het team van Aanrechtblad-kopen.nl investeert veel tijd in de verduurzaming van de leveranciersselectie. Wij scherpen voortdurend ons partner selectie beleid aan, als het gaat om duurzaamheid.

Circulaire economie

Aanrechtblad-kopen.nl levert een actieve bijdrage aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Het traditionele model van produceren, consumeren en vervolgens weggooien past niet in ons straatje. Bij Aanrechtblad-kopen.nl ziet de cirkel van de levensduur van aanrechtbladen er als volgt uit.

 • Nadenken over een duurzaam ontwerp;
 • Verantwoord produceren;
  • Restmaterialen van productie aanwenden voor hergebruik;
 • Verantwoord transporteren;
 • Verantwoord monteren;
  • Restmaterialen van montage aanwenden voor hergebruik;
 • Consumeren (het daadwerkelijke gebruik van uw blad);
 • Zorgvuldig demonteren;
 • Verantwoord transporteren;
 • Uw werkblad indien mogelijk aanwenden voor hergebruik, het liefst met toegevoegde waarde.